spacer
spacer search

KLUFTERS.NL
van Klufters - voor Klufters

Search
spacer
Firefox 2
Het Weer
Amsterdam
---
Amsterdam °C De Kooy °C Eelde °C Leeuwarden °C
header
Hoofdmenu
Home
Links
Otter Nieuws
Schrijf ons
Weerribben Nieuws
De Beverrat
de Ringslang
Vogels
Musea
Verblijf & Vertier
Webcams
Historische feiten
Oud Transport
Nieuwslezer
Evenementen
Inloggen
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Vergeet mij niet
Wachtwoord vergeten?
Nog geen account?
Maak een account aan
Nieuwbrief
Blijf op de hoogte van de laatste otter feiten en abonneer u hier!

Naam
E-mail
Inschrijven
Uitschrijven
Wereld Tijd
Location
Bezoekers: 972751
 
Home arrow Links

Vogels
Links Alle gegevens komen van de site IVN Vecht & Plassengebied.
  Web Link Hits
     albatros
1348
     Aalscholver
1453
     Baardmannetje
1324
     Bosrietzanger
1198
     Buizerd
1326
     Ruigpootbuizerd
1209
     Blauwborst
1337
     Ekster
1282
     Kuifeend
1190
     Wilde Eend
1179
     Krakeend
1217
     Tafeleend
1163
     Glanskop
1200
     Fuut
1174
     Roodhalsfuut
1189
     Geoorde Fuut
1188
     Grasmus
1225
     Nijlgans
1210
     Grauwe Gans
1191
     Grutto
1229
     Groenling
1216
     Kauw
1202
     Witte Kwikstaart
1359
     Gele Kwikstaart
1367
     Kievit
1217
     Blauwe Kiekendief
1230
     Bruine Kiekendief
1227
     Grauwe Kiekedief
1196
     Koekoek
1213
     Kleine Karekiet
1212
     Grote Karekiet
1259
     Kwak
1182
     Lijster
1162
     Veldleeuwerik
1206
     Merel
1195
     Meerkoet
1210
     Grote Lijster
1159
     Pimpelmees
1197
     Koolmees
1294
     Kuifmees
1224
     Staartmees
1354
     Nachtegaal
1296
     Oehoe
1188
     Ooievaar
1262
     Roerdomp
1462
     Blauwe Reiger
1233
     Purperreiger
1198
     Kleine Zilverreiger
1240
     Rietzanger
1249
     Rietgors
1219
     Smient
1205
     Snor
1169
     Sperwer
1218
     Sijs
1198
     Scholekster
1267
     Spotvogel
1211
     Groene Specht
1232
     Grote Bonte Specht
1269
     Kleine Bonte Specht
1262
     Sprinkhaanrietzanger
1186
     Tureluur
1157
     Torenvalk
1169
     Kerkuil
1208
     Boomvalk
1152
     Visdief
1180
     Visarend
1238
     Vlaamse Gaai
1322
     Waterhoen
1170
     Waterral
1218
     Watersnip
1152
     Wespendief
1273
     Wulp
1193
     Wielewaal
1223
     Woudaapje
1229
     Winterkoning
1332
     IJsvogel
1304
     Zanglijster
1195
     Boerenzwaluw
1213
     Oeverzwaluw
1199
     Zwarte Stern
1212
     Knobbel Zwaan
1165
     Wilde Zwaan
1250
     Alle vogels in Nederland
Site met alle in Nederland voorkomende vogels met foto's en geluid.
1166
 
spacer
Nieuwe items;
De omgeving
eigen047.jpg
Otter weetjes
De Otter 4

Otters komen voor in rietlanden en moerassen en langs de oevers van rivieren, beken, plassen en meren, mits voldoende dekking aanwezig is. De otters komen ook in kustgebieden voor en foerageren dan in de kustwateren. In voedselrijke biotopen verdedigen otters territoria. In voedselarme gebieden gebeurt dit niet. Hier hebben de otters grote leefgebieden. De kosten van verdediging wegen dan niet op tegen de baten.


  Copyright 2005 by CModifications
Powered by Mambo
spacer
Laatste update: February 23, 2011, 5:09 pm