spacer
spacer search

KLUFTERS.NL
van Klufters - voor Klufters

Search
spacer
Advertisement
Het Weer
Amsterdam
---
Amsterdam °C De Kooy °C Eelde °C Leeuwarden °C
header
Hoofdmenu
Home
Links
Otter Nieuws
Schrijf ons
Weerribben Nieuws
De Beverrat
de Ringslang
Vogels
Musea
Verblijf & Vertier
Webcams
Historische feiten
Oud Transport
Nieuwslezer
Evenementen
Inloggen
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Vergeet mij niet
Wachtwoord vergeten?
Nog geen account?
Maak een account aan
Nieuwbrief
Blijf op de hoogte van de laatste otter feiten en abonneer u hier!

Naam
E-mail
Inschrijven
Uitschrijven
Wereld Tijd
Location
Bezoekers: 1090539
 
Home arrow Weerribben Nieuws

Weerribben Nieuws
Australische wijnen op de bres voor Nederlands natuurgebied PDF Print E-mail
Geschreven door Productschap Wijn   
dinsdag, 15 april 2003

Australische wijnen op de bres voor Nederlands natuurgebied16 april 2003

Banrock Station wijnen hebben voor het vierde jaar een flinke duit in het zakje gedaan ter bescherming van de Nederlandse wateren. Banrock Station is een schitterend ecologisch beschermd moerasgebied in Zuid-Australië, waar heerlijke wijnen vandaan komen. Met de export van de wijnen worden ook de milieuprojecten wereldwijd op touw gezet om wateren en moerassen, de zogenaamde 'Wetlands' te beschermen en te behouden. Zo werd in Nederland op 8 april 2003 een cheque uitgereikt van 25.000 euro aan Staatsbosbeheer. Hiermee zal het nationale park de Weerribben geholpen worden het ecologisch evenwicht in stand te houden.

Van iedere verkochte fles Banrock Station bij Albert Heijn wordt een deel afgedragen voor het Nederlandse project de Weerribben in de kop van Overijssel. In 2003 gingen maar liefst 600.000 flessen Banrock Station over de toonbank. De overhandiging van de cheque van 25.000 euro vond onlangs plaats in Den Haag.

Men is trots op het gedeelte van de Weerribben dat is omgedoopt tot het 'Banrock Marches' (moeras). Recentelijk zijn otters in dit gebied geïntroduceerd. Boswachter Egbert Beens en Leen Jacobs hebben er een speciale boottocht uitgestippeld. De boottocht en een verblijf in een van de bed and breakfast woningen in de Weerribben maakten onderdeel uit van het prijzenpakket van de actie bij Albert Heijn.

Bron: Productschap Wijn
‘Ieder jaar wéér minder vlinders in Nederland’ PDF Print E-mail
Geschreven door JITSKE VEENSTRA   
maandag, 29 juli 2002

dinsdag, 30 juli 2002, Regio


JITSKE VEENSTRA
Leeuwarden – Het gaat niet goed met de vlinders in Fryslân. Vooral de grote vuurvlinder en de zilveren maan hebben het zwaar te verduren. De dalende lijn in de landelijke vlinderstand, die sinds de jaren negentig is ingezet, zet zich vrijwel onverminderd door. Ook in Fryslân.
De nationale Vlinderstichting in Wageningen volgt nu twaalf jaar de landelijke vlinderstand. Sinds 1990 is de populatie met minstens 30 procent gedaald, weet directeur van de Vlinderstichting J. van der Made. Vorig jaar werden er ruim tweeduizend vlinders waargenomen, tot nog toe zijn dit jaar ruim zevenhonderd exemplaren geteld. Het vlinderseizoen loopt nog tot en met september. Van der Made voorspelt dat het aantal dit jaar niet veel hoger en mogelijk zelfs lager zal uitvallen dan vorig jaar. ,,Je ziet gewoon steeds minder vlinders rondfladderen. Ieder jaar wéér minder, lijkt het’’, verzucht hij.
Nederland is de trieste koploper van alle landen in Europa wat de daling van de vlinderstand betreft. In heel Europa leven zo’n 450 vlindersoorten, in Nederland zijn dat er slechts 54. ,,Het waren er lange tijd zeventig, maar de afgelopen jaren zijn liefst zestien soorten uitgestorven.’’
Ook in Fryslân zet de daling in de populatie voort, aldus Van der Made. ,,Vooral de grote vuurvlinder en de zilveren maan hebben het moeilijk.’’ De grote vuurvlinder is een typisch Friese vlinder (het dier is in Fryslân ontdekt) die in onze provincie voorkomt in Rottige Meenthe (Weststellingwerf). Daarnaast fladderen nog enkele exemplaren in de Weerribben (Drenthe) en de Wieden (Drenthe/Overijssel), nergens anders ter wereld komt de vlindersoort voor. In die gebieden is het lekker drassig, daar houdt de soort van.’’ Volgens Van der Made is een ,,gezond’’ aantal grote vuurvlinders ongeveer duizend. ,,Exacte cijfers heb ik niet, maar het werkelijke aantal grote vuurvlinders in de Rottige Meenthe ligt hier ver onder. Verontrustend.’’
De zilveren maan komt nog sporadisch voor op Terschelling en in de Weerribben en de Wieden (39 in 1993, zeventien in 2001).
De daling van de vlinderpopulatie is te wijten aan een aantal factoren. De leefgebieden van vlinders worden alsmaar anders en kleiner. Natuurgebieden moeten wijken voor nieuwbouw. Vlinders zijn uitermate gevoelig voor veranderingen in hun leefomgeving en daarbij erg honkvast; een vaak dodelijke combinatie. Het diertje kiest meestal één bepaalde plantensoort uit om eitjes af te zetten. Als nu net die plantensoort moet wijken voor bijvoorbeeld nieuwbouw, betekent dit veelal de genadeklap voor de vlinder. En honkvast als de vlinder is, komt het ook bijna niet uit het oude leefgebied. Dit heeft tot gevolg dat de soorten in hele gebieden verdwijnen.
Het landschap is zeer versnipperd geraakt door menselijk toedoen. Ook dat speelt een grote rol in de achteruitgang van de vlinderstand, weet Van der Made. ,,Een vlinder raakt in de war van versnippering. Neem de vele landbouwgebieden. Een vlinder die hierover vliegt, verdwaalt. Het dier kan zich niet oriënteren op de plantengroei omdat die er simpelweg niet is.’’ ,,De weersomstandigheden in de winter zijn eveneens zeer bepalend voor de populatie’’, weet Van der Made. ,,’s Winters zijn de meeste vlinders nog rupsen. Rupsen gedijen beter in een elfstedentochtwinter dan in een vochtige winter zoals die van de afgelopen jaren. Bij vochtige omstandigheden krijgt de rups vaak een (dodelijke) schimmelinfectie. Het dier is beter bestand tegen vorst; het heeft een soort antivries in zijn lichaam.’’
En dan het landbouwgif. Vermoedelijk een grote vijand van de vlinder. ,,Bij het spuiten van het goedje neemt de wind altijd gifstoffen mee naar elders. Het kan dus zijn dat gif op bloemen in de omgeving van het land terechtkomt.’’ Vlinders die van deze bloemen nectar eten, kunnen sterven.


Otter terug in Nederland (2) PDF Print E-mail
Geschreven door Ministerie van LNV   
zondag, 23 juni 2002

Otter terug in Nederland24 juni 2002

De otter is weer terug in Nederland. Deze week komen twee Wit-Russische otters en een otter uit Letland aan in Nederland. Over circa drie weken zullen deze otters samen met twee Tsjechische otters uitgezet worden in de Nederlandse natuur. Het gaat om drie vrouwelijke en twee mannelijke otters. Deze dieren zijn in genetisch opzicht het meest verwant aan de vroeger in Nederland levende otters. In 1988 werd de laatste otter van Nederland doodgereden.

Voordat de otters uitgezet kunnen worden gaan ze in quarantaine. De dieren worden onderzocht op parasieten en er worden DNA-monsters genomen. Ook krijgen de otters een zender geïmplanteerd. Op die manier kunnen de otters gevolgd worden als ze zijn uitgezet in de vrije natuur.

In juli worden de otters in Nederlandse wateren uitgezet. Het water in de moerasgebieden de Wieden, de Weerribben, de Rottige Meenthe, Lindevallei en Oldematen in Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland is weer van voldoende kwaliteit. Om de kans te verkleinen dat otters omkomen in het verkeer zijn in de afgelopen jaren barrières langs wegen, waterlopen en spoorlijnen door middel van tunnels en passages passeerbaar gemaakt. Ook zijn er afspraken gemaakt met de vissers om te voorkomen dat de otters verdrinken in hun fuiken.

Bron: Ministerie van LNV
6 februari 2006 PDF Print E-mail
Geschreven door Administrator   

Voortgangbericht uitzetting otters door Alterra.


In de afgelopen periode werden 3 dode otters gevonden. Hoewel de dood van de tot op heden gevonden otters uiteraard te betreuren is, leveren deze dieren belangrijke informatie op over de status van de populatie.
Op 7-12-2005 werd een verkeersslachtoffer gevonden bij Westerbork langs de N381. Het betrof een jong volwassen mannetje van 9,7 kg. Genetisch onderzoek wees uit dat het een nakomeling was van het in juni 2004 uitgezette mannetje A15 en wijfje A17. Aangezien mannetje A15 twee maanden na de uitzet is verongelukt blijkt uit deze vondst dat wijfjes zeer snel bevrucht worden na de uitzet. Daarnaast verklaart deze vondst de bij A17 aangetroffen placentalittekens in de baarmoeder (2 stuks) die bij de sectie werden gevonden (zie voortgangsbericht 24 mei 2005). Dit wijfje werd krap een jaar na de uitzet doodgereden in de Wieden. Zij had naast 2 placentalittekens van een eerdere worp ook bevruchte eicellen in de baarmoeder. Dit betekent dat dit wijfje binnen een jaar opnieuw drachtig zou zijn geraakt. Op 15-12-2005 werd een otter in de Wieden aangereden op de Beulakerweg tussen de Blauwe Hand en Giethoorn. Dit mannetje woog 12,5 kg en was in topconditie. Uit genetisch onderzoek bleek dat het NB3 (een nakomeling van A03 en A12) betrof. NB3 was geboren in de Weerribben en werd vorige winter tijdens de spraint-survey aangetoond in het zuiden van de Wieden. Het was de derde otter die op de Beulakerweg als verkeersslachtoffer het leven liet. Onzeker is nog of er vestiging van nieuwgeboren mannetjes in de Wieden heeft plaatsgevonden. Als dit niet het geval is dan zijn er geen geslachtsrijpe mannetjes meer aanwezig in de Wieden. Op 23-1-2006 werd het in november 2005 uitgezette mannetje A21 vanonder het ijs opgedregd. De doodsoorzaak was verdrinking. Het dier was in goede conditie, vruchtbaar en gezond en was 2 maanden na de uitzet ruim 1 kg zwaarder geworden. Het gelijktijdig uitgezette wijfje A22 bevindt zich nog steeds in het uitzetgebied en lijkt zich hier gevestigd te hebben. Hopelijk is zij bevrucht door mannetje A21.
De zender van A20 is begin januari 2006, 1,5 jaar na de uitzet, uitgevallen. Zij bevond zich nog steeds in haar vertrouwde activiteitsgebied in het noorden van de Wieden.
De afgelopen maanden is gestart met een spraint-survey in de Weerribben, Wieden en Rottige Meenthe. Vooral in de Weerribben werden veel sporen en spraints gevonden, in de Wieden zijn nog steeds een aantal gebieden zonder otteractiviteit. In de Rottige Meenthe werden deze week een groot aantal verse spraints gevonden waaruit blijkt dat zich daar de afgelopen weken een otter bevindt. In de komende periode zal genetisch onderzoek duidelijk moeten maken welke dieren aanwezig zijn.
Uit de conditie en reproductieve status van de tot op heden doodgevonden otters kan worden afgeleid dat het uitzetgebied uitstekend voldoet qua voedselaanbod. Vrijwel alle dieren zijn in gewicht toegenomen na de uitzet. Daarnaast blijkt uit de sectiegegevens dat de dieren zich zeer goed voortplanten. Het is aannemelijk dat alle wijfjes jaarlijks jongen krijgen. Uit de beschikbare data blijkt daarnaast dat wijfjes kort na de uitzet al bevrucht worden. De gevonden spraints en dode otters buiten het uitzetgebied wijzen erop dat de populatie zich geleidelijk aan het uitbreiden is. Zorgelijk blijft met name de situatie in de Wieden waar de nog niet uitgerasterde provinciale weg veel slachtoffers maakt. De Provincie Overijssel heeft toegezegd om op korte termijn maatregelen te treffen.

<< Eerste < Vorige 1 2 Volgende > Laatste >>

Resultaten 10 - 13 van 13
spacer
De omgeving
eigen035.jpg
Otter weetjes
Otter, Visotter

De otter wordt ook wel visotter genoemd of Europese otter. Deze soort komt in bijna geheel Europa en Azië voor, maar is door jacht, biotoopvernietiging en watervervuiling sterk achteruit gegaan. In diverse landen is hij zelfs helemaal verdwenen.

In Nederland is de otter in 2002 geherintroduceerd, nadat hij ergens in de jaren tachtig was uitgestorven in ons land. Visotters eten voornamelijk vis, maar er zijn gevallen bekend waar otters ook eenden aanvallen. Het dier leeft hoofdzakelijk alleen. Ze hebben een territorium van 4 tot 20 kilometer lang.


Andere namen visotter; Europese otter
Wetensch. naam Lutra lutra
Engelse naam European otter; common otter
Verspreiding Europa, Azië
Voedsel vooral vis
Lengte 57 - 70 cm, staart 40 cm
Gewicht 7 - 10 kg
Status kwetsbaar

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF


  © Copyright 2005 by CModifications
Powered by Mambo
spacer
Laatste update: February 23, 2011, 5:09 pm