spacer
spacer search

KLUFTERS.NL
van Klufters - voor Klufters

Search
spacer
Advertisement
Het Weer
Amsterdam
---
Amsterdam °C De Kooy °C Eelde °C Leeuwarden °C
header
Hoofdmenu
Home
Links
Otter Nieuws
Schrijf ons
Weerribben Nieuws
De Beverrat
de Ringslang
Vogels
Musea
Verblijf & Vertier
Webcams
Historische feiten
Oud Transport
Nieuwslezer
Evenementen
Inloggen
Gebruikersnaam

Wachtwoord

Vergeet mij niet
Wachtwoord vergeten?
Nog geen account?
Maak een account aan
Nieuwbrief
Blijf op de hoogte van de laatste otter feiten en abonneer u hier!

Naam
E-mail
Inschrijven
Uitschrijven
Wereld Tijd
Location
Bezoekers: 1553387
 
Home arrow Otter Nieuws

Knipsels over het wel en wee van de otter in Nederland
De otter terug in Nederland PDF Print E-mail
Geschreven door Burgers Zoo   
woensdag, 03 juli 2002
De otter terug in Nederland

Zeven juli 2002 zal de geschiedenisboeken ingaan als de dag waarop de Europese otter weer voet op Nederlandse bodem zette. Nadat ruim twintig jaar geleden de laatste wilde Europese otter in Nederland werd doodgereden, achtten wetenschappers de kwaliteit van de natuur zoveel verbeterd, dat de otter in ons land weer overlevingskansen had. Dat klinkt heel mooi, maar daarmee is die otter nog niet terug. Daarom is besloten de otter een handje te helpen, door een aantal otters in andere gebieden te vangen en in ons land los te laten. Daarbij maakte men graag gebruik van onze kennis en ervaring met wilde dieren!

De laatste jaren hebben de overheid, maar ook tal van natuurbeschermingsorganisaties als Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, miljoenen geïnvesteerd om de natuur weer wat meer kansen te geven. Een van de manieren waarop dat gedaan is, is door verschillende kleine natuurgebieden weer met elkaar te verbinden, door de tussenliggende gebieden ook natuurgebied te maken. Een andere manier is door het aanleggen van verbindingsroutes tussen natuurgebieden, in feite hetzelfde wat we nu met Mata Atlântica doen! Soms kan dat iets relatiefs eenvoudigs zijn, zoals bijvoorbeeld het opvangen van padden rond de Cattepoelseweg en deze in emmers naar de overkant van de weg brengen (zie ZieZoo 67, bladzijde 8 en 9). Het kan ook wat grootschaliger, door het aanleggen van dassentunnels of wildviaducten, zoals bij Terlet. Op deze manieren worden verschillende gebieden met elkaar verbonden. De afgelopen tien jaar hebben Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer grote stukken land in de kop van Overijssel (omgeving van Giethoorn) aangekocht en langzaam aan de natuur teruggegeven. Dit gebeurde in nauw overleg met de bewoners van dit gebied. Er werd dus gezocht naar een situatie die beter is voor de natuur en ook voor de bevolking gunstig is. Het toerisme is er gestimuleerd, maar wordt in goede banen geleid, waardoor een aantal gebieden ongemerkt is afgesloten voor toeristen en dus een stiltegebied is. Veel boeren werken daar op een ecologische manier, dus met respect voor de natuur en zonder gebruik van allerlei schadelijke middelen.

Otter in opmars

Daarnaast is er door Alterra, een onderzoeksinstituut voor de groene ruimte, veel onderzoek verricht naar het verdwijnen en terugkeren van allerlei dier- en plantensoorten in dat gebied. Naarmate de waterkwaliteit beter werd, kwamen er steeds meer diersoorten terug en op een gegeven moment kwam men tot de ontdekking dat het gebied eigenlijk weer geschikt was om een populatie otters te huisvesten. Nu is de otter in Europa flink in opmars, omdat ook andere landen veel aan natuurbescherming doen. De otter blijkt niet zo selectief in zijn voedselkeuze en leefruimte en dat maakt een terugkeer wat gemakkelijker. Echter, het zou nog ruim 20 jaar duren voordat de otter op eigen kracht weer in de Weerribben en de Wieden en de Rottige Meenthe gesignaleerd zou worden; om dat proces wat te versnellen, heeft het Ministerie van LNV besloten om otters te gaan vangen in gebieden met een gezonde populatie en die naar Nederland over te brengen.

In totaal wil men proberen in drie jaar tijd in totaal 38 otters in Nederland uit te zetten; dat is genetisch gezien voldoende om de periode van 20 jaar te overbruggen tot er contact is met de otters die nu in Duitsland zitten en hun gebied langzaam uitbreiden. Die otters komen in zes groepjes van vijf tot zeven dieren uit andere gebieden. Voor de eerste lichting is gekozen om otters in Letland en Wit-Rusland te vangen. De otters moeten in Nederland ergens verzameld worden zodat de hele lichting in één keer uitgezet kan worden. Daarna wordt iedere otter een aantal maanden gevolgd om te kijken hoe het hem of haar vergaat. Alterra en het Ministerie van LNV hebben Burgers’ Zoo gevraagd de otters na aankomst in Nederland op te vangen en de gezondheid van die dieren te bekijken.

Op 21 juni kwam de eerste otter uit Letland aan op Schiphol, gevolgd door twee otters uit Wit-Rusland op 28 juni. Omdat het niet lukte om uit die gebieden meer otters te vangen, kwamen er twee Tsjechische otters op 29 juni en twee Zweedse otters op 3 juli bij. Omdat het om wilde dieren ging, hebben we dit bewust niet in de openbaarheid gebracht, want de dieren moesten zeker niet teveel mensen zien. Daarnaast had dat geen zin, want de dieren werden ondergebracht in de quarantaine van Burgers’ Zoo, waar het publiek ze toch niet kan zien. Otters zijn echt nachtdieren en overdag lagen ze dan ook bijna altijd in hun slaapkist. We hebben ze gevoerd met voorn, spiering en zeelt, die voor ons gevangen werd in de buurt van de uitzetgebieden. Het bleken enorme eters te zijn, want hoewel de otters tussen 4 en 10 kilo wogen, aten ze dagelijks bijna een kilo vis per otter! Iedere otter is door onze dierenarts één keer verdoofd. Daarbij hebben we de dieren gewogen en gemeten en de leeftijd geschat aan de hand van het gebit. Daarnaast is bij de dieren een transponder ingebracht, zodat ze altijd individueel te herkennen zijn. Tenslotte is bij alle dieren een zender ingebracht, zodat ze ook op afstand in het wild te volgen zijn. Op die manier krijgen de onderzoekers een beeld van het wel en wee en de activiteiten van iedere otter.

Losgelaten

Toen alle otters door onze dierenarts onderzocht waren en alle otters weer helemaal hersteld waren van de ingreep en weer goed aten, was het moment op zondag 7 juli daar, dat de otters losgelaten konden worden. Onder toeziend oog van de Staatssecretaris van het Ministerie van LNV, mevrouw Geke Faber, kozen de zeven otters de vrijheid. En terwijl het grote nieuws op maandag via een persconferentie wereldkundig gemaakt werd, zwommen de zeven otters al rond om een eigen territorium te vinden, gevolgd door een groepje onderzoekers gewapend met zenders en verrekijkers.

Inmiddels zijn de otters alweer ruim twee maanden in vrijheid. De eerste opzet is geslaagd: alle zeven otters hebben de eerste vier weken overleefd. Dat betekent dat ze in ieder geval genoeg te eten vinden. Doordat de otters een zender hebben, is goed te volgen wat ze doen gedurende de dag en waar ze zich ophouden. Het blijkt dat sommige otters veel minder schuw zijn dan wat aanvankelijk gedacht werd. Een otter heeft zelfs een slaaplekje naast een fietspad gevonden! Een andere otter blijkt veelvuldig een kanaal onder een drukke verkeersweg te kruisen. Na een week of vijf is men één otter uit het oog verloren. Waarschijnlijk is haar zender kapot gegaan. In ieder geval is de eerste stap succesvol geweest en nu is het wachten op de eerste jonge wilde Europese otters in Nederland.

Een paar jaar geleden heeft Burgers’ Zoo dezelfde rol vervuld bij de herintroductie van de bever, als nu bij de otter. De komende jaren zullen er nog meer lichtingen otters volgen, maar dan moeten we toch eens gaan bekijken wat we daarna gaan herintroduceren in Nederland. Lynxen, wolven, beren…..?


Laatste update ( dinsdag, 01 maart 2005 )
Otter terug in Nederland (2) PDF Print E-mail
Geschreven door Ministerie van LNV   
zondag, 23 juni 2002

Otter terug in Nederland24 juni 2002

De otter is weer terug in Nederland. Deze week komen twee Wit-Russische otters en een otter uit Letland aan in Nederland. Over circa drie weken zullen deze otters samen met twee Tsjechische otters uitgezet worden in de Nederlandse natuur. Het gaat om drie vrouwelijke en twee mannelijke otters. Deze dieren zijn in genetisch opzicht het meest verwant aan de vroeger in Nederland levende otters. In 1988 werd de laatste otter van Nederland doodgereden.

Voordat de otters uitgezet kunnen worden gaan ze in quarantaine. De dieren worden onderzocht op parasieten en er worden DNA-monsters genomen. Ook krijgen de otters een zender geïmplanteerd. Op die manier kunnen de otters gevolgd worden als ze zijn uitgezet in de vrije natuur.

In juli worden de otters in Nederlandse wateren uitgezet. Het water in de moerasgebieden de Wieden, de Weerribben, de Rottige Meenthe, Lindevallei en Oldematen in Noordwest Overijssel en Zuidoost Friesland is weer van voldoende kwaliteit. Om de kans te verkleinen dat otters omkomen in het verkeer zijn in de afgelopen jaren barrières langs wegen, waterlopen en spoorlijnen door middel van tunnels en passages passeerbaar gemaakt. Ook zijn er afspraken gemaakt met de vissers om te voorkomen dat de otters verdrinken in hun fuiken.

Bron: Ministerie van LNV
Laatste update ( woensdag, 21 september 2005 )
Rottige Meente verwelkomt otter PDF Print E-mail
Geschreven door Administrator   
vrijdag, 21 juni 2002

Zaterdag, 22 juni 2002, Regio


Leeuwarden - Vijf Oost-Europese otters gaan de moerasgebieden in Zuid-Oost-Fryslân en de kop van Overijssel bevolken. Deze week immigreren twee Wit-Russische en een Letse otter naar Nederland.
Samen met twee Tjechische soortgenoten kiezen de allochtone otters over drie weken het ruime sop, zo meldde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gisteren.
Het kostte nog behoorlijk wat moeite om drie vrouwtjes en twee mannetjes te vinden die genetisch leken op de in 1988 uitgestorven Nederlandse otters. Het fokprogramma van het otterpark in Leeuwarden had niet het gewenste resultaat, waardoor het ministerie in het buitenland op zoek moest naar geschikte dieren. Doordat dit lastiger bleek dan verwacht, werd de herintroductie vorig jaar zomer al eens uitgesteld.
De schuwe viseters, die ruim een meter lang kunnen worden, gaan wonen in de moerasgebieden de Wieden, de Weerribben, de Rottige Meente, Lindevallei en Oldematen in Noordwest Overijssel en in Zuidoost-Fryslân.
Om de kans te verkleinen dat de otters omkomen in het verkeer zijn in de afgelopen jaren tunnels en andere passages aangelegd langs wegen, waterlopen en spoorlijnen.
Specialisten van de internationale Otter Specialist Group zijn tegen de herintroductie omdat in Duitsland nog visotters leven, die mogelijk op eigen kracht de Nederlandse grens oversteken. Als deze kruisen met de Oost-Europese immigranten, kan dit leiden tot genetische problemen waardoor de dieren vatbaar worden voor ziektes.

Bron: Friesch Dagblad

Laatste update ( woensdag, 21 september 2005 )
Rottige Meente verwelkomt otter PDF Print E-mail
Geschreven door Friesch Dagblad   
vrijdag, 21 juni 2002

zaterdag, 22 juni 2002, Regio


 
Leeuwarden - Vijf Oost-Europese otters gaan de moerasgebieden in Zuid-Oost-Fryslân en de kop van Overijssel bevolken. Deze week immigreren twee Wit-Russische en een Letse otter naar Nederland.
Samen met twee Tjechische soortgenoten kiezen de allochtone otters over drie weken het ruime sop, zo meldde het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gisteren.
Het kostte nog behoorlijk wat moeite om drie vrouwtjes en twee mannetjes te vinden die genetisch leken op de in 1988 uitgestorven Nederlandse otters. Het fokprogramma van het otterpark in Leeuwarden had niet het gewenste resultaat, waardoor het ministerie in het buitenland op zoek moest naar geschikte dieren. Doordat dit lastiger bleek dan verwacht, werd de herintroductie vorig jaar zomer al eens uitgesteld.
De schuwe viseters, die ruim een meter lang kunnen worden, gaan wonen in de moerasgebieden de Wieden, de Weerribben, de Rottige Meente, Lindevallei en Oldematen in Noordwest Overijssel en in Zuidoost-Fryslân.
Om de kans te verkleinen dat de otters omkomen in het verkeer zijn in de afgelopen jaren tunnels en andere passages aangelegd langs wegen, waterlopen en spoorlijnen.
Specialisten van de internationale Otter Specialist Group zijn tegen de herintroductie omdat in Duitsland nog visotters leven, die mogelijk op eigen kracht de Nederlandse grens oversteken. Als deze kruisen met de Oost-Europese immigranten, kan dit leiden tot genetische problemen waardoor de dieren vatbaar worden voor ziektes.

Vissers obstakel voor otter PDF Print E-mail
Geschreven door Administrator   
donderdag, 28 maart 2002

vrijdag, 29 maart 2002, Regio

Zwolle – De binnenvissers vormen het laatste obstakel bij het uitzetten van otters in de meren van Zuidwest-Fryslân en Noordwest-Overijssel.
Ondanks twee jaar onderhandelen met de vissersbonden is het ministerie van landbouw en natuurbeheer er nog steeds niet in geslaagd een financiële regeling te treffen met de beroepsbinnenvisserij.
Dat bleek donderdagmiddag op het provinciehuis in Zwolle, waar staatssecretaris Faber van natuurbeheer het startsein gaf voor de herintroductie van de uitgestorven otter in ons land. In mei worden twaalf Oosteuropese otters losgelaten in de Weerribben en de Rottige Meenthe. Daarna volgen nog 26 exemplaren.
De binnenvissers accepteren de komst van de otter, mits ze een vergoeding krijgen voor het aanbrengen van een keerwandje in hun visfuiken. Zo’n wandje moet voorkomen dat otters in visfuiken zwemmen, verstrikt raken en verdrinken.
De vissers beschouwen de komst van de otter als een vorm van agrarisch natuurbeheer. ,,Ons viswater is vergelijkbaar met een weiland waar een boer een vergoeding krijgt voor een nest van een kievit of een grutto. Maar het ministerie van landbouw weigert ons als zodanig te zien”, aldus N. Brandsma, woordvoerder namens de beroepsbinnenvissers.
Volgens J. Kruijshoop, leider van het otterproject op het ministerie van landbouw en natuurbeheer, staat de huidige regelgeving niet toe de binnenvissers tot agrarische natuurbeheerders te rekenen. Brandsma: ,,Er ligt een financiële regeling waarmee onze achterban uit de voeten kan. Het ministerie van landbouw en natuurbeheer is aan zet, maar ze komen niet met hun fiat. De tijd dringt, want in mei gaan onze fuiken het water in.”

Muskusrat
Een positieve bijwerking van de terugkeer van de otter is de kans op terugloop van de muskusrat. Behalve kreeften en vis, vreten otters ook muskusratten. H. Jansman, onderzoeker bij instituut Alterra, zegt zeer benieuwd te zijn of de komst van de otter de muskusrattenvangers in de kaart speelt. Jansman vindt het ook spannend of de uitgezette otters straks aan de wandel gaan. ,,Otters zijn echte zwervers. Ze kunnen wel dertig tot vijftig kilometer afleggen. We proberen ze echt in het gebied te houden waar we ze uitzetten.”
Met een uitgebreid onderzoeksprogramma wordt het project gevolgd. Alle otters krijgen een zendertje onder hun huid en hun keutels worden genetisch geanalyseerd.
Staatsecretaris Faber van Natuurbeheer waarschuwde dat het geen ‘ottershow’ gaat worden in de plassen waar het beestje straks weer ronddartelt. ,,Het publiek zal er weinig van merken. De otter is een schuw dier dat bij voorkeur ‘s nachts leeft. De terugkeer van de otter is vooral een signaal dat het water weer schoon is en de natuur vooruit gaat.”
Daarop tekende zij een contract met J.C. Oosterwijk, voorzitter van Stichting Otterstation Nederland. Het otterstation verplicht zich daarmee tot het vangen van twaalf Witrussische en Letse otters, die in mei worden overgebracht naar Nederland.

<< Eerste < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende > Laatste >>

Resultaten 64 - 71 van 71
spacer
De omgeving
eigen005.jpg
Otter weetjes
Otter, Visotter

De otter wordt ook wel visotter genoemd of Europese otter. Deze soort komt in bijna geheel Europa en Azië voor, maar is door jacht, biotoopvernietiging en watervervuiling sterk achteruit gegaan. In diverse landen is hij zelfs helemaal verdwenen.

In Nederland is de otter in 2002 geherintroduceerd, nadat hij ergens in de jaren tachtig was uitgestorven in ons land. Visotters eten voornamelijk vis, maar er zijn gevallen bekend waar otters ook eenden aanvallen. Het dier leeft hoofdzakelijk alleen. Ze hebben een territorium van 4 tot 20 kilometer lang.


Andere namen visotter; Europese otter
Wetensch. naam Lutra lutra
Engelse naam European otter; common otter
Verspreiding Europa, Azië
Voedsel vooral vis
Lengte 57 - 70 cm, staart 40 cm
Gewicht 7 - 10 kg
Status kwetsbaar

Dit paspoort is afkomstig uit de Dierenbibiliotheek van het WNF


  © Copyright 2005 by CModifications
Powered by Mambo
spacer
Laatste update: July 31, 2022, 3:49 pm